Allochtonen

 

Een van de overtuigende kwaliteiten van Legal Word is omgaan met allochtonen binnen een bedrijf. Hoe past een bedrijf de interne regels omtrent allochtonen aan? Of  houdt u rekening met een aantal wettelijke bepalingen omtrent dit onderwerp, zoals :

Een van de overtuigende kwaliteiten van Legal Word is omgaan met allochtonen binnen een bedrijf. Hoe past een bedrijf de interne regels omtrent allochtonen aan? Of  houdt u rekening met een aantal wettelijke bepalingen omtrent dit onderwerp, zoals :

  • Houd bij het geven van voorlichting, onderricht en veiligheidsinstructies rekening met eventuele taalproblemen.

  • Het is belangrijk om te zorgen voor een open sfeer, waarin werknemers met elkaar en met u kunnen praten, ook over culturele verschillen.

  • Door rekening te houden met culturele gewoonten van werknemers, heeft u aandacht voor de mens achter de werknemer. Hiermee kunt u ook de betrokkenheid van werknemers bij uw bedrijf vergroten.

Duidelijke en simpele taal is de formule van ons succes.