Naast een arbeidsrechtelijke ondersteuning biedt Legal Word bij kleine- en middelkleine bedrijven een complete ondersteuning op het gebied van personeelszaken en daaraan gekoppelde organisatorische werkzaamheden.

 

Als dienstverlener op dit gebied wil Legal Word een op maat gesteld pakket van diensten leveren zodat bedrijven hun krachten aan betere productie c.q. resultaten kunnen richten.

 

Een pakket van Personeel&Organisatie diensten geleverd door een juridisch met name arbeidsrechtelijk gepositioneerde dienstverlener is iets nieuws in het Nederlandse bedrijfsleven. Het grote voordeel van deze diensten is, dat door Legal Word de gehele ondersteuning van een werkproces wordt begeleid. De kosten besparing is enorm!!

 

De filosofie achter Legal Word is:

 

Het verbeteren van de inzet van medewerkers (allochtone in het bijzonder) alsmede het oplossen van rechtspositionele en/of arbeidsvoorwaardelijke problemen met betrekking tot zowel autochtone als allochtone werknemers.